Política de Privacitat

MARTÍN & BARCELÓ ADVOCATS informa als usuaris d’aquesta web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través de la navegació per la web. En aquest sentit, MARTÍN & BARCELÓ ADVOCATS garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial Decret 1720 / 2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

 

1. RECOLLIDA, FINALITAT I TRACTAMENTS DE DADES

MARTÍN & BARCELÓ ADVOCATS té el deure d’informar els usuaris de la web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, MARTÍN & BARCELÓ ADVOCATS serà considerada com a responsable de les dades demanades mitjançant els mitjans anteriorment descrits. Al seu torn MARTÍN & BARCELÓ ADVOCATS informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: L’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis, la gestió de la relació comercial i altres finalitat. Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal tenen la consideració de tractament de dades personals. Totes les dades personals que siguin recollides a través del lloc web de MARTÍN & BARCELÓ ADVOCATS, i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades als fitxers declarats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per MARTÍN & BARCELÓ ADVOCATS.

2. COMUNICACIÓ D’INFORMACIÓ A TERCERS

MARTÍN & BARCELÓ ADVOCATS informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l’excepció que la cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan MARTÍN & BARCELÓ ADVOCATS disposi del consentiment exprés de l’usuari.

3. DRETS DELS USUARIS

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal concedeix a les persones interessades la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. En la mesura que les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de MARTÍN & BARCELÓ ADVOCATS. Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals. Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se, mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: MARTÍN & BARCELÓ ADVOCATS., Carrer Calabria 242-244 , Codi postal: 08029, Ciutat: Barcelona, Província: Barcelona, o per correu electrònic a info@martinbarceloadvocats.es. La comunicació ha de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives. L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información ACEPTAR

Aviso de cookies