Matrimonial i familias

A l’entorn familiar poden sorgir problemes de diferents tipus, habitualment sol·lucionables per la via de la negociació. Des de MB Advocats intentem afavorir la resolució extrajudicial d’aquests conflictes, apropant les postures de les parts, amb la finalitat de què siguin els propis implicats els que puguin solucionar els seus problemes.

En certs casos, però, és inevitable una solució legal. Per tal de cobrir aquesta necessitat, oferim als nostres clients assessorament i defensa en processos com ara desacords conjugals respecte de la criança dels fills, pensions alimentàries, separacions o divorcis (de comú acord o contenciosos).

A MB Advocats comprenem les implicacions emocionals que poden derivar-se d’aquest tipus de procediments, i per això intentem que els nostres clients se sentin acompanyats durant l’evolució del procés, entenent cadascuna de les seves fases, fins a aconseguir la millor solució per a la família.

A més, facilitem al client el contacte amb altres professionals de confiança per tal que cobreixin totes les necessitats probatòries que puguin derivar-se d’aquests processos, des de pèrits mèdics fins a investigadors privats.

 

INCAPACITACIONS:

La llei defineix com a causa d’incapacitació la concurrència en la persona de malalties o deficiències persistents de caràcter físic o psíquic que li impedeixin governar-se per si mateixa. Aquestes circumstàncies poden generar situacions desagradables per als familiars, arribant fins i tot, en casos extrems, a l’internament no voluntari dels presumptes incapaços. A fi d’evitar qualsevol problema futur respecte de persones grans o malaltes, la incapacitació es presenta com un tràmit necessari i molt recomanable.

La incapacitació únicament es pot dur a terme per via judicial, i amb l’assistència obligatòria d’advocat i procurador. Serà la sentència dictada en el procés la que determinarà l’abast de la incapacitació i nomenarà, si escau, un tutor per a l’incapaç, que administri els seus béns i s’encarregui de la seva persona. Així mateix, cal advertir que l’abast de la incapacitació podrà sempre modificar-se, fins al punt d’arribar a reintegrar la capacitat plena, si l’incapaç s’arriba a recuperar.

MB Advocats ofereix als seus clients un servei global, ocupant-se de l’impuls del procediment judicial d’incapacitació, o bé de la defensa del presumpte incapaç, posant-los en contacte amb professionals de confiança per tal d’obtenir els informes mèdics necessaris per al bon fi del procediment.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información ACEPTAR

Aviso de cookies