Advocats Civils

En tot tipus d’accidents, sigui quin sigui el seu origen, es poden generar en els afectats una sèrie de danys corporals (lesions) i materials que han de ser sempre reparats pel responsable causant dels mateixos i la seva companyia asseguradora. Els més habituals són els accidents de trànsit, tot i que també generen indemnització altres supòsits, com les caigudes ocasionades pel mal estat de la via pública… leer más

A l’entorn familiar poden sorgir problemes de diferents tipus, habitualment sol·lucionables per la via de la negociació. Des de MB Advocats intentem afavorir la resolució extrajudicial d’aquests conflictes, apropant les postures de les parts, amb la finalitat de què siguin els propis implicats els que puguin solucionar els seus problemes… leer más

En seu de comunitats de propietaris es generen, en ocasions, alguns conflictes de convivència entre veïns: activitats molestes provinents d’altres pisos, danys a les vivendes amb origen en elements comuns o privatius d’un veí, propietaris que deixen de pagar les quotes de la comunitat… A MB Advocats creiem en la gestió extrajudicial com a via prioritària -ja que és la més econòmica i ràpida-… leer más

La nostra societat, cada vegada més interconnectada gràcies als avenços de la tecnologia, ha propiciat un augment exponencial de les intromissions en els drets a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, tant de persones físiques com jurídiques, que no s’ha de tolerar… leer más

Tant per a aquelles persones que volen assegurar la distribució dels seus béns en el futur com per a aquelles que es troben, després de la mort d’un familiar, plenes dedubtes sobre com procedir, és convenient consultar un professional que els aconselli i guiï en el procediment… leer más

Atès el context de crisi en què ens trobem, és usual que es produeixin impagaments de quantitats degudes per part dels nostres creditors. No obstant això, en nombroses ocasions aquests impagaments poden repercutir, de forma greu, en la bona marxa del nostre negoci. En aquests casos, és imprescindible recórrer el més aviat possible a un professional que gestioni aquest cobrament… leer más

Els contractes són una part essencial del funcionament de les relacions entre particulars, i sovint se subscriuen mitjançant formularis tipus que no s’adapten a les necessitats concretes de la situació. Això pot arribar a causar perjudicis importants a les parts, que veuen reduïdes les seves possibilitats de reclamació en front del contrari. A MB Advocats oferim al client tots… leer más

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información ACEPTAR

Aviso de cookies